JIŘÍ NEKVASIL STAGE DIRECTOR / REŽISÉR


Jiří Nekvasil (1962) graduated from Ladislav Štros’s course in opera stage direction at Faculty of Music of the Prague Academy of Music and Drama, a study he combined with taking a parallel extramural course in dramaturgy at the same school’s Faculty of Drama. In 1988 he and stage designer Daniel Dvořák founded an experimental opera ensemble, Opera Furore. Two years later, the two men were made co-managers of the Chamber Opera Prague, a company which was soon thereafter transformed into Opera Mozart. From 1998 he held the posts of artistic director, dramaturge and stage director at the Prague State Opera. From 2002–2006 he was the head of the Prague National Theatre’s opera company. On January 1, 2010 he took over as the general director of the Moravian-Silesian National Theatre in Ostrava.

In the course of his artistic career he has so far staged over 70 opera and drama productions. At the National Theatre in Prague, he mounted John Adams’s The Death of Klinghoffer, Janáček’s The Excursions of Mr Brouček and Jenůfa, Cilea’s Adriana Lecouvreur, Smetana’s The Bartered Bride and The Secret, Martinů’s The Greek Passion, Josef Mysliveček’s Antigone, Puccini’s La fanciulla del West, and a stage production of Verdi’s Requiem. He co-wrote, with composer Aleš Březina, and staged the “opera-trial” Tomorrow There Will Be… His projects at the Prague State Opera have included world premiere productions of E.F. Burian’s Bubu of Monparnasse, Emil Viklický’s Phaedra, and Trygve Madsen’s Circus Terra, the Czech premiere of Britten’s The Turn of the Screw, and productions of Zemlinsky’s Es war einmal…, Karel Weis’ The Polish Jew, Massenet’s Don Quichotte, and Die drei Pintos by Carl Maria von Weber and Gustav Mahler. At the Brno National Theatre Jiří Nekvasil staged Martinů’s Juliette and Puccini’s Madama Butterfly and Turandot. At the Moravian-Silesian National Theatre in Ostrava he staged Massenet’s Werther, Hindemith’s Cardillac, Dvořák’s Armida, Stravinsky’s The Rake’s Progress, and Janáček’s Katya Kabanova.

Jiří Nekvasil has regularly worked as a stage director on the international circuit (Bratislava, Buenos Aires, Dublin, Düsseldorf, Erfurt, Hamburg, Nantes, Oslo, Regensburg, Rheinsberg, Riga, Rostock, Tallin, Tampere, Trier).

Apart from his work in theatre, he has been involved for nearly two decades now in directing various formats for Czech Television (over 130 titles). He has to his credit many music documentaries, including Alois Hába, Opera According to Josef Berg, Václav Kašlík: An Opera Wizard; two titles devoted to Bohuslav Martinů (Return from Exile; and Martinů and America), and a music film on Ervin Schulhoff (My Teeth Clatter to the Rhythm of Shimmy), as well as a seven-part documentary entitled Our Countryman, G.M., on Gustav Mahler. He has also directed several operas for television: Ivan Kurz: An Evening Assembly, and Josef Berg: The Return of Ulysses and European Tourism. The most notable is a project involving three works by Bohuslav Martinů: the “mechanical ballet ”The Amazing Flight, and the operas, Tears of the Knife, and The Voice of the Forest. Both films The Amazing Flight and Tears of the Knife won Gold Crystal Awards at the 1999 Golden Prague International Television Festival, and the Grand Prix plus Best Original Direction Award at the 1999 Screen Stage Arts Festival in Brussels.

 

 

Update: 1. 11. 2012

foto © Tamara ČernáJiří Nekvasil (1962) absolvoval v roce 1989 studium operní režie u Ladislava Štrose na Hudební fakultě AMU, paralelně se věnoval studiu dramaturgie na Divadelní fakultě AMU. V roce 1988 založil spolu se scénografem Danielem Dvořákem experimentální operní scénu – Operu Furore. O dva roky později byli oba jako intendanti pověřeni řízením Komorní opery Praha, kterou reorganizovali na Operu Mozart. Od roku 1998 působil jako umělecký šéf, dramaturg a režisér ve Státní opeře Praha. V letech 2002–2006 byl šéfem opery Národního divadla v Praze. Od 1. 1. 2010 je ředitelem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Za svou dosavadní uměleckou dráhu realizoval přes sedmdesát operních a činoherních inscenací. V Národním divadle v Praze nastudoval mj. Smrt Klinghoffera Johna Adamse, Janáčkovy Výlety páně Broučkovy a Její pastorkyňu, Cileovu Adrianu Lecouvreur, Smetanovu Prodanou nevěstu a Tajemství, Řecké pašije Bohuslava Martinů, Antigonu Josefa Myslivečka, Pucciniho Děvče ze Západu a scénické provedení Verdiho Requiem. Je spoluautorem a zároveň režisérem opery – procesu Zítra se bude... Ve Státní opeře Praha inscenoval světové premiéry oper Bubu z Montparnassu E. F. Buriana, Faidra Emila Viklického a Circus Terra Trygve Madsena, českou premiéru Brittenovy opery Utahování šroubu a dále opery Es war einmal Alexandra Zemlinského, Polský žid Karla Weise, Don Quichotte Julese Masseneta a Tři Pintové Carla Marii von Weber a Gustava Mahlera. V Národním divadle Brno realizoval Juliettu Bohuslava Martinů a Pucciniho Madama Butterfly a Turandot a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě Massenetova Werthera, operu Cardillac Paula Hindemitha, Dvořákovu Armidu, Život prostopášníka Igora Stravinského a Janáčkovu Káťu Kabanovou.

Jiří Nekvasil působí jako režisér také v zahraničí (Bratislava, Buenos Aires, Dublin, Düsseldorf, Erfurt, Hamburk, Nantes, Oslo, Regensburg, Rheinsberg, Riga, Rostock, Tallin, Tampere, Trier).

Vedle práce v divadle spolupracuje jako režisér již téměř dvacet let také s Českou televizí (přes 130 režií). Je autorem řady dokumentárních filmů, např. Alois Hába, Zblízka...Opera podle Josefa Berga, Operní mág Václav Kašlík, natočil dva filmy věnované Bohuslavu Martinů (Návrat z exilu a Martinů a Amerika) a hudební film o Ervinu Schulhoffovi (Zuby mi cvakají v rytmu shimmy) či sedmidílný dokument Krajan G. M. o Gustavu Mahlerovi. V České televizi natočil originální televizní a filmová zpracování: Ivan Kurz: Večerní shromáždění, Josef Berg: Návrat Odysseův a Evropská turistika. K nejpozoruhodnějším patří filmové zpracování děl Bohuslava Martinů – mechanického baletu Podivuhodný let a oper Slzy nože a Hlas lesa. Filmy Podivuhodný let a Slzy nože byly oceněny na mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha 1999 Zlatým křišťálem a na Festivalu Screening Stage Arts v Bruselu v roce 1999 hlavní cenou Grand Prix a cenou za „nejoriginálnější způsob režie“.

 

 

Aktualizováno: 1. 11. 2012


| © 2013 Jiří Nekvasil
| design: jarnemec.com