JIŘÍ NEKVASIL STAGE DIRECTOR / REŽISÉR


Aleš Březina, Jiří Nekvasil
TOMORROW THERE WILL BE... / ZÍTRA SE BUDE…

Národní divadlo – Divadlo Kolowrat, Praha (National Theatre –
The Kolowrat Theatre, Prague)

Premiere: 9. 4. 2008

Conductor: Marko Ivanovič

Sets and costumes: Daniel Dvořák


| © 2013 Jiří Nekvasil
| design: jarnemec.com