JIŘÍ NEKVASIL STAGE DIRECTOR / REŽISÉR


Karel Weis
DER POLNISCHE JUDE / POLSKÝ ŽID

Státní opera, Praha (The State Opera, Prague)

Premiere: 3. 3. 2001

Sets: Daniel Dvořák

Costumes: Zuzana Ježková

Choreography: Irena Janovcová

Conductor: Bohumil Gregor


| © 2013 Jiří Nekvasil
| design: jarnemec.com