JIŘÍ NEKVASIL STAGE DIRECTOR / REŽISÉR


Emil Viklický
FAIDRA

Státní opera, Praha (The State Opera, Prague)

Premiere: 20. 9. 2000

Sets: Daniel Dvořák

Costumes: Simona Rybáková

Choreography: Irena Janovcová

Conductor: Jiří Mikula


| © 2013 Jiří Nekvasil
| design: jarnemec.com