JIŘÍ NEKVASIL STAGE DIRECTOR / REŽISÉR


Benjamin Britten
THE TURN OF THE SCREW / UTAHOVÁNÍ ŠROUBU

Státní opera, Praha (The State Opera, Prague)

Premiere: 9. 2. 2000

Sets and costumes: Zuzana Ježková

Conductor: Michael Keprt


| © 2013 Jiří Nekvasil
| design: jarnemec.com