JIŘÍ NEKVASIL STAGE DIRECTOR / REŽISÉR


Michael Nyman
THE MAN WHO MISTOOK HIS WIFE FOR A HAT / MUŽ, KTERÝ SI SPLETL SVOU ŽENU S KLOBOUKEM

Národní divadlo – Divadlo Kolowrat, Praha (National Theatre –
The Kolowrat Theatre, Prague)

Premiere: 6. 12. 1997

(Czech premiere)

KLUSÁK – NYMAN – OPERA

Sets and costumes: Daniel Dvořák

Choreography: Lucie Mertová

Conductor: Přemysl Charvát


| © 2013 Jiří Nekvasil
| design: jarnemec.com