JIŘÍ NEKVASIL STAGE DIRECTOR / REŽISÉR


JAN KLUSÁK or what I would like to say about myself / JAN KLUSÁK aneb co bych chtěl říci o sobě

Portrait of the composer

Script: Jiří Nekvasil
Cinematography: Miro Gágor

Directed by Jiří Nekvasil

Produced by Czech Television

© Czech Television 1994

RUNNING TIME 40 MIN


| © 2013 Jiří Nekvasil
| design: jarnemec.com